ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να βρείτε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που επιθυμείτε στα ψηφιακά αρχεία της ΥΙΝ (που είναι δημοσιευμένα στο ίντερνετ), μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση από την επιλογή <<Υποβολή Αιτήσεων>> προς την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ). Το αίτημα σας θα εξεταστεί από την Υπηρεσία μας και θα σας δοθεί έγκαιρα επίσημη απάντηση για την παροχή στοιχείων (όπου απαιτείται),  εφόσον τα αιτούμενα από το αρχειακό υλικό στοιχεία δεν εμπίπτουν στην Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτων Ν.2472/97.


Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά τα ακόλουθα πεδία της φόρμας πατώντας στο τέλος Αποστολή. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εγγραφή σας στο σύστημα αναζήτησης αρχειακού υλικού της ΥΙΝ.

Υποβολή Αίτησης

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση

  • Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Παρακαλώ όπως μου επιτραπεί η έρευνα και η μελέτη αρχειακού υλικού της ΥΙΝ με σκοπό την :