Σκοπός της βιβλιοθήκης Υ.Ι.Ν είναι η παροχή πληροφοριών για την προώθηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια πρωτοβουλιών που σχετίζονται σε θέματα Ναυτικής Ιστορίας. Η ορθή οργάνωση, συντήρηση και διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης αποτελεί πρωταρχικό στόχο του προσωπικού της υπηρεσίας ενώ συνεχής είναι και η επιδίωξη συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες αντίστοιχων υπηρεσιών ή κοινωφελών Ιδρυμάτων / Οργανισμών, για την καλύτερη εκμετάλλευση των υφιστάμενων πόρων καθώς και για τον βέλτιστο δυνατό εμπλουτισμό του ήδη υπάρχοντος υλικού. Η βιβλιοθήκη Υ.Ι.Ν είναι διαθέσιμη για το κοινό κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, καθημερινά (πλην επίσημων αργιών) από τις 09:00 έως τις 14:00.


Ο υφιστάμενος κατάλογος βιβλίων που τηρούνται στη βιβλιοθήκη της Υ.Ι.Ν περιλαμβάνει περίπου 3000 βιβλία, μεταξύ των οποίων έντυπες εκδόσεις του Π.Ν., ιστορικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, πολεμικά ημερολόγια και λοιπά εγχειρίδια.
Κύρια αποστολή της βιβλιοθήκης Υ.Ι.Ν αποτελεί η συντήρηση και φύλαξη βιβλίων, περιοδικών, χειρογράφων, χαρτών και συλλογών πού αποτελούν μέρος της Ναυτικής Ιστορίας του Έθνούς, καθώς και η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία και αξιοποίηση όλων των βιβλίων και περιοδικών της, τόσο προς όφελος του Πολεμικού Ναυτικού όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.


Η βιβλιοθήκη της Υ.Ι.Ν περιλαμβάνει πέραν των υφιστάμενων βιβλίων – συγγραμμάτων και ένα σημαντικό αριθμό από περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας ναυτικού και στρατιωτικού περιεχομένου, όπως:

• Ναυτική Ελλάς
• Ναυτική Ιστορία
• Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας
• Ελληνική Άμυνα και Ασφάλεια
• Στρατηγική
• Στρατιωτική Ιστορία
• Στρατιωτική Ιστορία – Μεγάλες Μάχες

Το σύνολο των περιοδικών έχουν καταγραφεί και αρχειοθετηθεί ενώ ταυτόχρονα έχει πραγματοποιηθεί και επιλογή συγκεκριμένων άρθρων και δοκιμίων που σχετίζονται άμεσα με θέματα ναυτικής ιστορίας. Στόχος, η διευκόλυνση του εκάστοτε ερευνητή στην αναζήτηση της ιστορικής πληροφορίας και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση οιασδήποτε ιστορικής πηγής.


Κατάλογος Βιβλίων

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ