Ένα από το πιο σημαντικά τμήματα του ιστορικού αρχείου της ΥΙΝ αποτελεί αναμφισβήτητα το φωτογραφικό αρχειακό υλικό της υπηρεσίας, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό προερχόμενο από Ναυτικές υπηρεσίες και Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και από δωρεές ιδιωτών. Η ΥΙΝ σήμερα διαθέτει περίπου 40.000 ταξινομημένες φωτογραφίες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος τόσο από χρονολογικής απόψεως όσο και από πλευράς ποικιλίας περιεχομένου.