Στην Υ.Ι.Ν σήμερα στεγάζεται κατάλληλα εξοπλισμένο τυπογραφείο και βιβλιοδετείο, για εκτέλεση ενός μεγάλου εύρους εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών εργασιών υπό τον συντονισμό του αρμόδιου γραφείου Προγραμματισμού, στα πλαίσια εξυπηρέτησης αναγκών του Π.Ν.
Συγκεκριμένα στην Υ.Ι.Ν πραγματοποιούνται οι κάτωθι εργασίες:
• Εκτύπωση βιβλίων, εγχειριδίων, περιοδικών και εντύπων, όπως καθορίζονται από το ΓΕΝ
• Διόρθωση Δοκιμίων και Ποιοτικός Ελέγχος Εκτυπωτικών Εργασιών από αρμόδιους συντάκτες.
• Εκτέλεση λοιπών εκτυπωτικών εργασιών (απλοδετικές, βιβλιοδετικές και χρυσοτυπωτικές), όπως εκτύπωση ταινιών πηλίσκων και ζελατινοποίηση ταυτοτήτων προσωπικού.
Ταυτόχρονα και σε αγαστή συνεργασία με το Τμήμα Παραδοσιακής Τυπογραφίας παρασκευάζονται:
• Εξώφυλλα εγχειριδίων, κανονισμών, βιβλίων και φακέλων Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών.
• Εξώφυλλα Πάγιων, Βασικών και Μονίμων Διαταγών.
• Προγράμματα σχολών.
• Διπλώματα μαθητών σχολών του Π.Ν.
• Επιστολόχαρτα Διοικητών, Κλαδαρχών, Διευθυντών και Κυβερνητών – μπλοκ σημειώσεων – προσκλήσεις και φάκελοι προσκλήσεων.
• Αποδείξεις εισπράξεων Ν. Υπηρεσιών.
Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι εντός του κτιρίου της Υ.Ι.Ν φιλοξενείται ένας μικρός αριθμός μουσειακών εκθεμάτων από εξοπλισμό παραδοσιακής τυπογραφίας που χρονολογείται από τις αρχές του περασμένου αιώνα.