Τα τελευταία χρόνια στις δράσεις της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την συντήρηση ναυτικών ιστορικών κειμηλίων σημαντικής ιστορικής αλλά και συναισθηματικής αξίας για το Πολεμικό Ναυτικό, όπως παλαιές πολεμικές σημαίες, θρησκευτικές εικόνες κ.α.
Στα πλαίσια αυτά και ελλείψει σχετικής τεχνογνωσίας όσο και κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού η υπηρεσία έχει προχωρήσει με μεγάλη επιτυχία σε σύναψη συνεργασιών με εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά τμήματα που δραστηριοποιούνται στο τομέα της συντήρησης ιστορικών κειμηλίων.
Πιο συγκεκριμένα η υπηρεσία έχει ήδη συνεργαστεί με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ,Κατεύθυνση «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος) των οποίων η άριστη κατάρτιση, γνώση και πρωτίστως αγάπη για το αντικείμενο αποτελούν εχέγγυα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πάντα υπό την εποπτεία και την αγαστή συνεργασία προσωπικού του Τμήματος Ιστορικών Αρχείων της Υ.Ι.Ν.