Μια εκ των βασικών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού αποτελεί η παραγωγή πολυμέσων (ψηφιακών-έντυπων) στα πλαίσια προβολής της ιστορίας αλλά και της δράσης τόσο της υπηρεσίας όσο και του Πολεμικού Ναυτικού.
Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία πολυμέσων περιλαμβάνονται:
• Τηλεοπτικά σποτ εορταστικών εκδηλώσεων ή λοιπών σημαντικών δραστηριοτήτων του Π.Ν.
• Δημιουργία ντοκιμαντέρ με στόχο την προβολή και διάδοση στο ευρύ κοινό της σύγχρονης ελληνικής ναυτικής ιστορίας.
• 3D αναπαραστάσεις και απεικονίσεις σημαντικών ιστορικών γεγονότων ναυτικού. περιεχομένου, με σκοπό αφενός την βέλτιστη δυνατή κατανόηση των συνθηκών και των παραγόντων που επικρατούσαν και αφετέρου την διαμόρφωση μιας πιο σφαιρικής και ολοκληρωμένης αποτίμησης κάθε συμβάντος.
• Ψηφιακή δημιουργία αφισών για επετειακούς σκοπούς ή σημαντικά γεγονότα του Π.Ν κατόπιν απαίτησης ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ.
• Δημιουργία εξώφυλλων εκδόσεων ΥΙ..Ν.
• Ψηφιακή καταγραφή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων υπηρεσίας όπως συντήρηση ιστορικών κειμηλίων, εικόνων και λοιπών ιστορικών αντικειμένων αλλά και συνεργασιών με ιδρύματα ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα ναυτικής ιστορίας.