Σημαντικό τμήμα του ιστορικού αρχείου της ΥΙΝ αποτελείται από ηχητικό, βιντεοσκοπημένο και κινηματογραφικό υλικό όπως επίσης και υλικό (ήχου & εικόνας) αποθηκευμένο σε οπτικούς ψηφιακούς δίσκους καταγραφής (CD-DVD) που περιέχουν δεδομένα προερχόμενα από διάφορα Πολεμικά Πλοία ή Ναυτικές Υπηρεσίες. Η διαχείριση του εν λόγω τύπου αρχείων είναι αντίστοιχη του έντυπου αρχειακού υλικού. Η διαδικασία που ακολουθείται αφορά στη συγκέντρωση, καταγραφή, ταξινόμηση και ασφαλή τοποθέτηση του οπτικοακουστικού υλικό με αποκλειστικό σκοπό την ορθή διαχείρισή του και την βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή ώστε να αποτελέσει στο μέλλον ιστορικό τεκμήριο ύπαρξης και δράσης Πολεμικού Πλοίου ή Ναυτικής Υπηρεσίας του ΠΝ.