Η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό ναυτικών και ιστορικών κειμηλίων προερχόμενα κυρίως από Παροπλισμένα πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες του Π.Ν όπως επίσης και από δωρεές ιδιωτών.

Συγκεκριμένα στο κτίριο της υπηρεσίας ευρίσκονται:
• Θυρεοί
• Καμπάνες
• Πλευρικά
• Οιακοστρόφεια (τιμόνια)
• Σημαίες
• Σφραγίδες
• Μετάλλια
• Πίνακες διατελεσάντων Κυβερνητών – Υπάρχων – Ά Μηχανικών
• Προσωπικά αντικείμενα ιστορικής αξίας