Η δημιουργία της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού συνδέεται άμεσα με την έκδοση του πρώτου Ναυτικού Περιοδικού με τίτλο «Πολικός Αστήρ» το 1842, με εμπνευστή τον Σημαιοφόρο Γ. Ζωχιό. Tο 1895, εκδίδεται το φυλλάδιο : «Δημοσιεύσεις ανακοινούμεναι τοις Αξιωματικοίς του Πολεμικού Ναυτικού», το οποίο και μετονομάζεται το 1897 σε «Ναυτική Επιθεώρηση», έκδοση που διακόπτεται το 1897 λόγω του πολέμου.
Ως αφετηρία της μετέπειτα Υ.Ι.Ν θα πρέπει να θεωρηθεί το έτος 1917, όταν ο τότε Α/ΓΕΝ Υποναύαρχος Σ. Ι. Δούσμανης Β.Ν, ιδρύει το τμήμα «Ιστορικών εργασιών και περιοδικού» στο ΓΕΝ, τμήμα από το οποίο εν συνεχεία θα προκύψει η Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού.

Γενέθλια ημέρα της Ι.Υ.Ν καθορίζεται η 25η Ιανουαρίου του 1917, ημέρα έκδοσης του σχετικού Βασιλικού Διατάγματος που αποτέλεσε τον καταστατικό χάρτη της Ναυτικής Επιθεώρησης και εξασφάλιζε την έκδοσή της.Το εν λόγω τμήμα μετονομάζεται σε «Ιστορική Υπηρεσία» το 1935. Κατά την διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και κατά την αποδημία του Ελληνικού Στόλου η Ι.Υ δεν διακόπτει την λειτουργία της . Αντίθετα το 1944, με βάση του ΓΕΝ την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η «Ιστορική Υπηρεσία» συνεχίζει να αποτελεί τμήμα του. Τον Μάρτιο του 1945, το περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση», του οποίου η έκδοση είχε διακοπεί λόγω των πολεμικών γεγονότων, αρχίζει και πάλι να εκδίδεται. Το 1952 η «Ιστορική Υπηρεσία» μεταφέρεται στην περιοχή του Βοτανικού και το 1992 παίρνει την σημερινή της ονομασία «Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού» (Υ.Ι.Ν).

Η Υ.Ι.Ν σήμερα είναι ανεξάρτητη υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον Α/ΓΕΝ. Στο «Τμήμα Ιστορικών Αρχείων» καταγράφεται διαρκώς και ταξινομείται με ασφάλεια ιστορικό αρχειακό υλικό προερχόμενο από πολεμικά πλοία και υπηρεσίες του ΠΝ. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιοποίησης. Στην Υ.Ι.Ν τέλος τηρούνται μικροφωτογραφημένα αρχεία από το 1900.

    Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, έτους 2019Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, έτους 2019