Στο Τμήμα Ιστορικών Αρχείων της ΥΙΝ (ΥΙΝ/Ι) φυλάσσεται ταξινομημένο, πλούσιο- έντυπο και όχι μόνο – αρχειακό υλικό, που σχετίζεται με σημαντικές περιόδους (Βαλκανικοί – Β΄Π.Π κ.α) τόσο της παλαιότερης όσο και της νεώτερης ναυτικής ιστορίας του ελληνικού έθνους. Το εν λόγω τμήμα είναι επιφορτισμένο με σειρά έργων – πρωτοβουλιών με σκοπό τον συνεχή εμπλουτισμό του ιστορικού αρχειακού υλικού της υπηρεσίας, την βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή του καθώς και την δημιουργία δομών για την ακριβή καταγραφή και αποθήκευση του (ψηφιοποίηση). Ταυτόχρονα το τμήμα συνεργάζεται και ικανοποιεί αιτήματα ερευνητών, διεκπεραιώνει ζητήματα ιστορικής φύσεως που άπτονται του Πολεμικού Ναυτικού σε συνεργασία με το ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ και συνάπτει συνεργασίες με οργανισμούς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτικής Ιστορίας συμμετέχοντας σε καινοτόμες δραστηριότητες όπως συντήρηση ιστορικών κειμηλίων ή έρευνες για εντοπισμό και έρευνα ναυαγίων.