Το μέχρι τώρα συγγραφικό έργο της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (Υ.Ι.Ν) εκτός του τριμηνιαίου περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» το οποίο εκδίδεται από το 1917, περιλαμβάνει περί τις 30 συνολικά εκδόσεις. Πρόκειται για αξιόλογα ιστορικά έργα, ποιητικές συλλογές και καλλιτεχνικές εκδόσεις με ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή σύνταξη και δομή τους, όλα προσανατολισμένα σε θέματα ναυτικής ιστορίας και θεματολογίας.
Ειδικότερα, οι εκδόσεις που σχετίζονται με θέματα ναυτικής ιστορίας αποτελούν έργα πλήρως τεκμηριωμένα, βασισμένα σε πρότυπο ιστορικό υλικό (ημερολόγια πλοίων, υπηρεσιακές αναφορές, επιχειρησιακά σχέδια κ.α) αποτελώντας έτσι πραγματικές ιστορικές πηγές τόσο για ιστορικούς ερευνητές όσο και για το ευρύ κοινό.
Ενδεικτικά, από το 1988 μέχρι τον Οκτώβριο του 1996 η Υ.Ι.Ν υπό την αιγίδα της «Ναυτ. Επιθεώρησης» δημοσίευσε ανάτυπα δυσεύρετων ιστορικών κειμένων και πρωτότυπες μονογραφίες ενώ, επ’ ευκαιρία της πρόσφατης συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την απόκτηση του Θ/Κ «Γεώργιος Αβέρωφ» (2011) και της ελληνικής νίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους (2012) εκδόθηκαν επετειακές εκδόσεις σε μορφές βιβλίου.