Σκοπός της βιβλιοθήκης Υ.Ι.Ν είναι η παροχή πληροφοριών για την προώθηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια πρωτοβουλιών που σχετίζονται σε θέματα Ναυτικής Ιστορίας. Η ορθή οργάνωση, συντήρηση και διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης αποτελεί πρωταρχικό στόχο του προσωπικού της υπηρεσίας ενώ συνεχής είναι και η επιδίωξη συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες αντίστοιχων υπηρεσιών ή κοινωφελών Ιδρυμάτων / Οργανισμών, για την καλύτερη εκμετάλλευση των υφιστάμενων πόρων καθώς και για τον βέλτιστο δυνατό εμπλουτισμό του ήδη υπάρχοντος υλικού. Η βιβλιοθήκη Υ.Ι.Ν είναι διαθέσιμη για το κοινό κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, καθημερινά (πλην επίσημων αργιών) από τις 09:00 έως τις 14:00.