Στο τμήμα Αρχείου της ΥΙΝ τηρείται το σύνολο των ατομικών φακέλων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών (ε.α) , βιβλιάρια μητρώου προσωπικού του Π.Ν καθώς επίσης και μικρός αριθμός ατομικών φακέλων ΜΠΥ – ΣΕΙΔ. Το σύνολο του ανωτέρω αρχειακού υλικού ανήκει στη δικαιοδοσία του ΓΕΝ (Β΄ Κλάδος) με την ΥΙΝ να αποτελεί ουσιαστικά χώρο συγκέντρωσης , φύλαξης και παροχής του εν λόγω υλικού, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο πάντα με την σύμφωνη γνώμη και άδεια του ΓΕΝ.