Στις 22 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο ψηφιοποίησης και τρισδιάστατης απεικόνισης κειμηλίων και αρχείων της ΥΙΝ, ώστε να αναδειχτούν προς το κοινό μέσω διαδικτύου, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού που εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή της Πλοίαρχο Ιωάννη Διαμαντάκη ΠΝ και της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής στη Ναυτιλία, της Συνδυαστικής Αλυσίδας, Logistics και Μεταφορών (ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T) που εκπροσωπήθηκε από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα Αμαλία Πολυδωροπούλου, επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια της ερευνητικής υποδομής.

Το εν λόγω μνημόνιο πηγάζει από τις δυνατότητες της Πράξης “Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and logistics ( ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T)”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συμμετέχουν ακόμη 10 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πειραία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Ένας από τους στόχους της ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T είναι και η προβολή της Ναυτικής/ Ναυτιλιακής Κληρονομιάς (Maritime Heritage) στο ευρύ κοινό μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει στους ερευνητές και χρήστες, πληροφορίες και εργαλεία . Στο πλαίσιο αυτό, η ΥΙΝ θα παράσχει δεδομένα που σχετίζονται με την Ναυτική/Ναυτιλιακή Κληρονομιά (ιστορικά κειμήλια/ αρχεία που διαθέτει), για να καταγραφούν/ψηφιοποιηθούν/χρησιμοποιηθούν από το ερευνητικό δυναμικό της ΕΝ.Ι.R.I.S.S.T, με απώτερο σκοπό να δημιουργηθούν τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις των ιστορικών αυτών αντικειμένων. Αυτές οι οπτικοποιήσεις μαζί με την τεκμηρίωσή τους, θα είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που θα εξασφαλίσει τη ροή γνώσεων και πληροφοριών για την ένδοξη ναυτική μας ιστορία και κληρονομιά.