Την Τρίτη 18 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής καθηκόντων Διευθυντού Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) παρουσία του Υποναυάρχου Γεωργίου Καμπουράκη ΠΝ, Υπαρχηγού ΓΕΝ. Καθήκοντα Διευθυντή ΥΙΝ παρέδωσε ο Πλοίαρχος Ιωάννης Διαμαντάκης ΠΝ στον Πλοίαρχο Αναστάσιο Μιχέλη ΠΝ. Στην τελετή παρέστη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας (ΕΕΣΙ) Υποστάτηγος Γεώργιος Ραχμανίδης.