Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής συμμετοχής στον Διαγωνισμό Μελετών και Φωτογραφίας του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2020, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Μαρτίου 2021.