Η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Τεκμηρίωση και ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού», υλοποίησε κεντρική ενημερωτική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο στις19 Οκτωβρίου με σκοπό την παρουσίαση του έργου τής μετατροπής του αρχειακού υλικού της ΥΙΝ σε ψηφιακό και της δημιουργίας διαδικτυακής πύλης για την εξυπηρέτηση των ερευνητών αλλά και του ευρύτερου κοινού.